Veranderen met zichtbaar resultaat

Met een duidelijke strategie en praktische vertaling

Een verandertraject vraagt om zowel doortastendheid als het vermogen draagvlak te creëren binnen de organisatie. Op alle lagen. Zonder dat is de beoogde verandering gedoemd te mislukken. En komt uw organisatie niet op een gezonde koers.

Interim-advies voor reorganisatie en verandering

Als interim-verandermanager leid ik organisaties naar een duidelijke strategie en zorg voor een praktische vertaling ervan naar de medewerkers. Ik neem de organisatie mee. En houd tegelijkertijd een scherpe blik op kosten en efficiëntie enerzijds en marketing en sales anderzijds.

Welke beweging is er noodzakelijk in uw organisatie?

  • van een kostenbesparende reorganisatie naar een effectievere organisatie;
  • een cultuurverandering naar een proactieve houding van medewerkers, gastgerichtheid en ondernemerschap;
  • van organisatie naar onderneming;
  • van cultuurinstelling naar cultureel ondernemerschap.


Mijn visie op verandermanagement
‘Een coach vroeg mij eens in één zin te vatten wat ik “kwam brengen” in het bedrijf. Het antwoord kwam direct in me op: ik breng verandering. Positieve verandering, welteverstaan. Dat betekent niet dat alles wat moet veranderen voor ieder individu positief uitvalt. Maar met positieve energie, duidelijkheid en eerlijkheid wil ik iedereen stimuleren om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen – binnen de onderneming en daarbuiten.’